นักวิทยาศาสตร์สำรวจทะเลนอกแอฟริกาใต้—สไตล์ยุค 1890

ย้อนรอยขั้นตอนของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 ถึง พ.ศ. 2449 JDF Gilchrist นักชีววิทยาทางทะเลของอดีตอาณานิคม Cape ของอังกฤษซึ่งปัจจุบันคือแอฟริกาใต้ ได้ออกเดินทางบนเรือ SS Pieter Faure ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อบันทึกชีวิตทางทะเลของ Agulhas Bank ซึ่งอยู่นอกสุดทางตอนใต้ของแอฟริกา ในการสำรวจหลายครั้ง...