เจฟฟรีย์ ดีน มอร์แกน แต่งภาพตัวเองเป็นโปสเตอร์ The Boys อย่างสนุกสนาน

เจฟฟรีย์ ดีน มอร์แกน ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบทบาทของเขาใน The Walking Dead เฉลิมฉลองการได้รับคัดเลือกให้แสดงใน The Boys โดยการถ่ายภาพตัวเองลงในโปสเตอร์ เจฟฟรีย์ ดีน มอร์แกน เฉลิมฉลองการได้แสดงใน The Boys โดยการถ่ายรูปตัวเองร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆ อย่างสนุกสนาน The...