ทฤษฎี Gaius Baltar ที่ใหญ่ที่สุดของ BSG น่าจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

ทฤษฎีที่ว่า Gaius Baltar ของ Battlestar Galactica เป็น Cylon จะทำให้การแสดงเสียหายเพราะตัวละครจะสูญเสียความซับซ้อนทั้งหมดของเขา Gaius Baltarของ Battlestar Galactica เป็นตัวละครที่น่าสนใจแม้ว่าจะไร้ศีลธรรมซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็น Cylon บางคนล้อเลียนทฤษฎีนี้ แต่ปรากฏในภายหลังว่าเขาไม่ใช่ไซลอนจริงๆ สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การแสดง Gaius...